Research Center in Marathi Established in 2012


Introduction

Marathi research center has nine research guides who are accomplished academicians. We have organized international and state level conferences for the researchers and students.. We have organized guest lecture series to improve their knowledge. We are conducting a short course for improving Marathi writing skills and flawless grammatically correct language. We have conducted every a one year translation course to improve their language skills. We have well equipped library. Our research students participate in international conferences and they present research papers. Our three research students are getting University stipend .

Marathi research center has nine research guides who are accomplished academicians. We have organized international and state level conferences for the researchers and students.. We have organized guest lecture series to improve their knowledge. We are conducting a short course for improving Marathi writing skills and flawless grammatically correct language. We have conducted every a one year translation course to improve their language skills. We have well equipped library. Our research students participate in international conferences and they present research papers. Our three research students are getting University stipend .

Associated Research Guides List

M.Phil./Ph.D. guides

Sr.No. Name

1.

Dr. Snehal . L. Tawre

Associated guides

Sr. No. Name of the Guides

1

Dr. Shobha Patil

2

Dr. Mahadev Walunj

3

Dr. Shobha Ingole

4

Dr. Madhukar Mokashi

5

Dr. Ramchandra Rasal

6

Dr. Rekha Deshpande

7

Dr. Madhavi Kharat

8

Dr. Jaya Kadam

Students Registered

Sr.No Name of the student Topic Name of the guide Registration year

1

Swati Mhalank

Aakashawani Pune kendrachi Karyapranali aani Marathi Sahitya Prasaratil Yogdan

Dr. Snehal Tawre

2014-15

2

Ujjawala Dixit

V.R karandikar Yanchya Samgra vangmayacha Abhyas

Dr. Snehal Tawre

2014-15

3

Bakare Sumangala

Sant Janabai Yanchya samagra vangmayacha Abhyas

Dr. Snehal Tawre

2014-15

4

Vaishali Mohite`

Varkari Sampradayatil Stri Kavyitrichya Vangmayatil Strivishayk Janiva

Dr. Snehal Tawre

2014-15

5

Vandna Joshi

Sarojini Vaidya yanchi sahitya srushti aani jeevan drushti

DR..Rekha Deshpande

2015-16

6

Ekbote Jyotsna

Annirudhabapu Joshi yanchya samgra vangmayacha abhyas

Dr.Madhuakar Mokashi

2015-16

7

Gaytri Pandit

Aaand Sampradayache Marathi sahityatil yogadan

Dr. Rekha Deshpande

2015-16

8

Sarika Wavre

Ashwini Dhongde yanchi sahitya srushti aani jeevan drushti

Dr. Shobha Ingole

2015-16

9

Meera Dhas

Mahiti aani Jansampark vibhagatil sahityikanche Marathi sahityatil Yogdan

Dr. Rekha Deshpande

2015-16

10

Umesh Deshmukh

Jivan shikshan Masikache sahityik Yogdan(1956-2015)

Dr. Ramdas Rasal

2015-16

11

Sushma Jadhav

AAnadibai shirke yanchya samgra sahitaycha abhyas

Dr. Mahadev Walunj

2015-16

12

Appasaheb Patil

Tara bhavalkar yanchya loksahityavishayak lekhnacha Abhyas

Dr.Madhavi Kharat

2015-16

13

Vijay Jadhav

1990 nantarcya Marathi gramin kadambaryatil kautumik jivanche chitran(1990-2015)

Dr.Madhavi Kharat

2015-16

14

Shubhangi Chbukswar

Sadanand More yanchya sant sahitya samikshecha abhyas

Dr.Madhukar Mokashi

2015-16

15

Varsha Patole

Mangala Godbole yanchya vinodi sahityache swroop

Dr.Jaya Kadam2015-16

2015-16

16

Sulochana Shinde

Sant vishayak sampadit granthanche Marathi sahityatil yogdan

Dr.Madhavi Kharat

2015-16

17

Shivaji Shinde

Leela Govilkara yanchya samagra sahityacha abhyas

Dr.Rekha Deshpande

2015-16

18

Gajanan Chvhan

Marathi Samikshetil Markswadi Saundarya vicharanchi vatchal

Dr.Mahadev Walunj

2015-16

19

Anjali Kusurkar

Shri,a,s,Potbhare yanchya samgra sahitaycha abhyas

Dr.shobha Ingole

2015-16

20

Vitthal Sathe

Bharat Pakistan falnivaril vaicharik sahityacha abhyas

Dr.Shobha Ingole

2015-16

21

Sanyogita Naik

Vasantarao Naik yanchya prakashait bhashnancha aani tyanchya varil sahityacha chikitsak abhyas

Dr.Shobha Ingole

2015-16

22

Rajkuamar Shelar

Bhatkya Vimukt jamatinchi tmkathne swroop aani chikitsa

DR.Mahadev Walunj

2015-16

23

Rama Suryawanshi

Rama Suryawanshi

Dr.Jaya Kadam

2015-16